اعتقادات
 
 

امنیت و راه دستیابی به آن

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 3
 
آشنایی با معنا اصلی امنیت و راه نیل به آن
مشاهده »
 
 

دعا

تاریخ سخنرانی : 1394
تعداد جلسات : 2
 
دو جلسه در باب دعا و روایات مربوط به آن
مشاهده »
 
 

کربلای حسینی در قرآن - دوره آموزشی

تاریخ سخنرانی : 1393
تعداد جلسات : 6
 
بررسی ریشه ای برخی از شبهات پیرامون واقعه کربلا با استفاده از آیات
مشاهده »
 
 

ولایت تکوینی

تاریخ سخنرانی : 1390
تعداد جلسات : 4
 
ولایت اهل بیت علیهم السلام بر عالم تکوین
مشاهده »
 
 

پیام آوران الهی

تاریخ سخنرانی : 1391
تعداد جلسات : 8
 
توضیح اصل نبوت بر پایه اصول عقلی و منطق
مشاهده »
 
 

تأملاتی بر باور توحید

تاریخ سخنرانی : 1385
تعداد جلسات : 7
 
بررسی مفاهیم موحد و مشرک و روش برخورد با شبهات
مشاهده »
 
 
آرشیو ویدیوها
 
 
مطالب مرتبط