راه استجابت دعا

زمان : 1392 ، تعداد جلسات : 3
استجابت دعا به چه معناست؟ - شب های قدر
  • راه استجابت دعا - شب سوم
     آیا غایت و نهایت سعادت این است که گناهان ما بخشیده شود؟
  • راه استجابت دعا - شب دوم
     دلیل این که آدمی وعده بخشنده بودن خدا را نمی تواند به درستی درک کند آن است که خدا را با صفت مخلوق بودن خود قیاس می کند
  • راه استجابت دعا - شب اول
     راه استجابت دعا این نیست که به دنبال ذکر و عبارت خاصی باشیم بلکه تنها راه و اصلی ترین نکته آن است که خدا را بخوانیم.
 
 
آرشیو ویدیوها
 
 
مطالب مرتبط