انس با قرآن

زمان : 1385 ، تعداد جلسات : 11
آشنایی با قرآن و کارگاه عملی انس با قرآن کریم
 • انس با قرآن - جلسه یازدهم
   اضافه نمودن چند آداب تلاوت و جمع بندی بحث
 • انس با قرآن - جلسه دهم
  پاسخ به یک سری شبهات در ارتباط با قرآن
 • انس با قرآن - جلسه نهم
   برای بهره مندی از هرچیز باید تصور و تلقی صحیحی از آن چیز داشته باشیم. 
 • انس با قرآن - جلسه هشتم
  اولین قدم در انس با قرآن شناخت قرآن است. پیش نیاز شناخت قرآن این است که شناختهای پیشین غیر مستند را دور بریزیم.  
 • انس با قرآن - جلسه هفتم
   قرآن یک حقیقت است و آن حقیقت نازل گشته و پایین آمده به صورت یک خوانده شدنی عربی و آن را خداوند به صورت یک خوانده شدنی عربی قرار داده است.
 • انس با قرآن - جلسه ششم
   آداب و روش های انس پیدا نمودن با قرآن کریم
 • انس با قرآن - جلسه پنجم
  پس برای آزاد نمودن دل قبل از تلاوت قرآن به چند روش اشاره شد: بیرون ریختن سوابق و کینه‌ها. پاک کردن آینده و آرزوها. استغفار از خداوند عزّوجل. وضو که طراوت دل است. این 4 مورد را قبل از تلاوت انجام دهید.
 • انس با قرآن - جلسه چهارم
  یکی از راههای عملی انس و ارتباط، توجه به آیاتی است که ما با آنها ارتباط ویژه ای برقرار کرده ایم. 
 • انس با قرآن - جلسه سوم
  دو راهکار در رسیدن به انس با قرآن 
 • انس با قرآن - جلسه دوم
   اولین راه انس با قرآن، بودن با قرآن است. همه ما با قرآن انس داشته ایم، کاری نکنیم که این انس از بین برود.سختش نکنیم! این انس، گاهی بوسیدن قرآن، لمس کردن قرآن، نگاه کردن به قرآن، بودن با قرآن است. 
 • انس با قرآن - جلسه اول
   معرفت قرآن، دریچۀ رسیدن به انس با قرآن
 
 
آرشیو ویدیوها
 
 
مطالب مرتبط