بازشناسی شرک از نگاه قرآن

زمان : 1395 ، تعداد جلسات : 11
لزوم آشنا شدن با مفهوم شرک؛ آنچه که شیعه را بدان متهم می کنند...
 
 
آرشیو ویدیوها
 
 
مطالب مرتبط